உதவித் திட்டங்கள்

முள்ளந்தண்டு பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளின் வைத்திய மற்றும் சமூக நலன்புரி உதவித் திட்டங்களிற்கு உதவுமாறு தன்னார்வத் தொண்டர்களை வேண்டுகின்றோம்.

£0
raised
0
donations
£1,500
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Meedsi, we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Donation Total: £10